Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (αρχικός διαδικτυακός τόπος)

http:// (μη διαθέσιμο πλέον)

Σχεδιάστηκε, αρχικά, το 1999 ως στατικό site (Α΄ φάση), με σκοπό να προβάλει το παλαιό Μουσείο. Κάποιες ελλείψεις στο περιεχόμενο, αλλά και η ίδρυση του νέου Μουσείου (Κέντρο Γαία), άλλαξαν τις απαιτήσεις και γι'αυτό έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν στον αρχικό σχεδιασμό ορισμένες νέες προδιαγραφές (Β΄ φάση). Στη βελτιωμένη του μορφή, το site λειτούργησε έως το 2006.

Από το 2006, ο διαδικτυακός τόπος έχει αντικατασταθεί από νέο δυναμικό site.
Πελάτης
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Έτος
1999-2003
Συντονισμός έργου
Norbert Kanter (Α' φάση), Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Κώστας Καραχάλιος (Β΄ φάση)
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Norbert Kanter
Προγραμματισμός
Tool ΕΠΕ
Φωτογραφίες-Video
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Κώστας Καραχάλιος
Κατασκευή QTVR - Video
Tool ΕΠΕ