Εφημερίδα Δημοκρατία


Σχεδιασμός γραμματοσειράς αποκλειστικά για την εφημερίδα Δημοκρατία

Πελάτης
Δημοκρατικός Τύπος Α.Ε.
Έτος
2010
Γραμματοσειρά
Γραμματοσειρά Τίτλων