Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη

http://www.fonts.gr

Η Cannibal και οι συνεργάτες της έχουν σχεδιάσει πλήθος πρωτότυπων γραμματοσειρών και έχουν εξελληνίσει γραμματοσειρές διαφόρων οίκων του εξωτερικού. Οι γραμματοσειρές αυτές αποτελούν την Ελληνική Ψηφιακή Τυποθήκη και διατίθενται στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Γραμματοσειρές
Cannibal, Emigre, Font Bureau, Fontshop, Monotype, Typotheque, House Industries Greek fonts