Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες


Η Cannibal παρέχει υπηρεσίες πλήρους σχεδιασμού σε εταιρίες γραμματοσειρών που επεκτείνουν τα σχέδια τους με ελληνικά.
Πελάτης
House Industries
Έτος
2010-11
Γραμματοσειρές
Neutraface Condensed Greek, Chalet Greek

Εξελληνισμός
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος