Σχεδιασμός για άλλες τυποθήκες


Η Cannibal παρέχει υπηρεσίες πλήρους σχεδιασμού σε εταιρίες γραμματοσειρών που επεκτείνουν τα σχέδια τους με ελληνικά.

Πελάτης
Lineto
Έτος
2011
Γραμματοσειρά
Cravur Condensed

Εξελληνισμός
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος