ΑΒ Βασιλόπουλος


Εταιρική γραμματοσειρά για την αλυσίδα superrmarket ΑΒ Βασιλόπουλος.
Χρήση στις εταιρικές εφαρμογές της εταιρίας, όπως αφίσες, banners κ.λπ.
Σχεδιασμός της πρωτότυπης λατινικής: David Buck, (sparkytype.com).

Εξελληνισμός
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Πελάτης
ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.
Έτος
2010-2011