Έντυπος κατάλογος ΕΨΤ

 

Ο έντυπος κατάλογος της Ελληνικής Ψηφιακής Τυποθήκης (ΕΨΤ) παρουσιάζει τις γραμματοσειρές μας (κύριος κατάλογος και προσθήκες). Το 2005 το έντυπο βραβεύτηκε σε ελληνικό διαγωνισμό.
Πελάτης
Cannibal
Έτος
2005 & 2007
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Εξώφυλλο
Γιάννης Καρλόπουλος