Έντυπο Μουσείου-Ιδρύματος Κρητικής Εθνολογίας


Έντυπο 48 σελίδων για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των προοπτικών του Μουσείου-Ιδρύματος Κρητικής Εθνολογίας στους Βώρους Ηρακλείου.
Πελάτης
Μουσείο - Ίδρυμα Κρητικής Εθνολογίας
Έτος
2005
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Γιάννης Καρλόπουλος, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος