Έντυπο Ξενοδοχείου St Nicolas Bay


Έντυπο παρουσίασης του ξενοδοχείου πέντε αστέρων St Nicolas Bay.
Πελάτης
Alpha Marine ΑΕ
Έτος
2004
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος