Ένθετο εφημερίδας Washington Times


Δωδεκασέλιδο διαφημιστικό ένθετο για την Ελλάδα στην εφημερίδα Washington Times.
Πελάτης
Investments News Group Ltd
Έτος
2004
Editor
Investments News Group Ltd
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Γιάννης Καρλόπουλος, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος