Κατάλογος Ecofestival


Ο κατάλογος εκθετών του Ecofestival 2008, σελ. 180


Πελάτης
ΔΗΩ
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Έτος
2008
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Π. Χαρατζόπουλος - Ν. Σιαμπανόπουλος