Έντυπο Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς


Τρίπτυχο έντυπο διάστασης Α4.

Πελάτης
Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά
Έτος
2009
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος