Δελτίον


Περιλαμβάνει λογότυπο, κάρτες, επιστολόχαρτα καθώς και το εξώφυλλο του τεύχους του Δελτίου Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας, που εκδίδεται από το 1969.
Πελάτης
Δελτίον Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος