Μ. Μπιρδιμήρη


Εταιρική ταυτότητα για το αρχιτεκτονικό γραφείο Μ. Μπιρδημήρη.
Πελάτης
Μαρίνα Μπιρδιμήρη
Έτος
2007
Σχεδιασμός - Καλλιτεχνική Επιμέλεια
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος