Λογότυπο Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας

 

Το νέο λογότυπο της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος υποδηλώνει τη δραστηριότητα του κλάδου μας σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα, γενικεύει τον όρο ‘Γραφίστας’ και υπογραμμίζει την ελληνικότητα αφού αφορά σε ένα κλαδικό όργανο που εκπροσωπεί τη χώρα.
Το νέο λογότυπο έχει αναφορά στην επιγραφοποιία, στην ελληνική αφίσα, στο lettering συσκευασιών αλλά και στην ετυμολογία του όρου "Γραφίστας". 
Σχεδιαστικά, το χειρόγραφο ύφος στιλιζαρίστηκε σε μία περισσότερο τυπογραφική μορφή. Ενώ τα γράμματα ενώνονται, ακολουθήθηκε κατακόρυφος και όχι -υπό γωνία- άξονας. Προστέθηκαν τυπογραφικές λύσεις όπως τα συμπλέγματα (λιγκατούρες) "στ", "λλ", "ας" που αν και σπάνια χρησιμοποιούνται πια, έχουν τη δική τους ιστορία στην ελληνική γραφή και τυπογραφία.
Η αφαίρεση του όποιου συνοδευτικού σήματος – εμβλήματος κάνει το ίδιο το νέο λογότυπο να λειτουργεί ως σήμα, μεταφέροντας την πληροφορία με αμεσότητα και εκφραστικότερο τρόπο.
Αποφεύγονται τα βασικά χρώματα που θα σηματοδοτούσαν εκτύπωση, ή χρήση σε οθόνη, ενώ το λογότυπο παραμένει το ίδιο και στην αγγλική του μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται το γεγονός ότι αφορά το κλαδικό όργανο που εκπροσωπεί την χώρα, μεταφρασμένο μόνο σε μία μικρή υποσημείωση.
Συνοδεύεται στην εταιρική χρήση με τη γραμματοσειρά Fedra Sans Greek που σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζει τη σύγχρονη γραφιστική δημιουργία.

Πελάτης
Ένωση Γραφιστών Ελλάδας
Έτος
2008

Σχεδιασμός Λογότυπου
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος