ΔΗΩ (ISO) Σήμα - Λογότυπο


Σχεδιασμός νέου σήματος-λογότυπου, ΔΗΩ (ISO).
Πελάτης
ΔΗΩ
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
Έτος
2010