Συλλογή Λιακουνάκου


Σχεδιασμός σήματος-λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας.
Πελάτης
Συλλογή Θωμά Λιακουνάκου
Έτος
2011