Νέα
Μουσείο Μπενάκη, ανανεωμένο website online
30.11.2007
Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη έκδοση (1998-99), o Διαδικτυακός τόπος του Μουσείου Μπενάκη επανασχεδιάστηκε, αυτή τη φορά με νέες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Το νέο site είναι πλήρως δυναμικό και παρουσιάζει τα νέα κτίρια, τις συλλογές και τις δραστηριότητες του μουσειακού οργανισμού.
Επιστροφή