Νέα
Ψηφιακή τεκμηρίωση και ανάδειξη συλλογών και αρχείων του Μουσείου Μπενάκη
20.05.2008
Το Τμήμα Πληροφορικής του Μουσείου Μπενάκη παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακή τεκμηρίωση και ανάδειξη συλλογών και αρχείων του Μουσείου Μπενάκη». Στην εκδήλωση οι επιμελητές του τμήματος και υπεύθυνοι των υποέργων, μεταξύ άλλων θα μιλήσουν και για την παραγωγή της εφαρμογής πολυμέσων με τίτλο «Η Αθήνα μέσα από τα μάτια των Περιηγητών: 17ος-19ος αιώνας» καθώς και για την ανανέωση και αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου.
Επιστροφή