Νέα
Σχολή Βακαλό, Ομιλία - Παρουσίαση
11.12.2009
Ομιλία - παρουσίαση του Παναγιώτη Χαρατζόπουλου στη σχολή Βακαλό μετά από πρόσκληση της σχολής.
Επιστροφή