Νέα
Συνεργασία με το Λούβρο
05.11.2010

Η Κατερίνα Χαρατζοπούλου εργάζεται από το Φεβρουάριο 2010
στο Τμήμα Ελληνικών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων του Μουσείου του Λούβρου,
για τη διοργάνωση μιας μεγάλης έκθεσης για την Αρχαία Μακεδονία
που θα εγκαινιαστεί στο Λούβρο το φθινόπωρο του 2011.
Επιστροφή