Νέα
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, συνεργασία
05.11.2010

Ο Παναγιώτης Χαρατζόπουλος από φέτος συμμετέχει ως Εργαστηριακός Συνεργάτης
στη σχολή Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο μάθημα της Τυπογραφίας.
Επιστροφή