Νέα
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, συνεργασία 2011-12
24.11.2011

Ο Παναγιώτης Χαρατζόπουλος τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά 2011-12,
συμμετέχει ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στη σχολή Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
στα μαθήματα της Τυπογραφίας στη γραφιστική σύνθεση και των Πολυμέσων.
Επιστροφή